Адам денесинде кандай мителер жашай алат?

Адамдын мителерин алардын эсебинен жашаган бардык организмдер деп атоо адатка айланган. Бул бактериялар, кычыткы, курттар. Адамдын мителери ички жана тышкы болуп экиге бөлүнөт. Эң жагымсыз жана алып келүүчү эң чоң көлөмдөгү кыйроолор организмдин гельминттери - ар кандай мите курттар.

адамдын организминде кандай гельминттер пайда болот

Паразиттер жана адамдын денеси

Адам денесинде мителик кылган жандыктар сырткы же ички болушу мүмкүн. Сырткы камтыйт:

 • Чиркейлер.
 • Сүлүктөр.
 • Lice.
 • Котур оорусун пайда кылган микроорганизмдер.

Бирок денеде отурукташууну жактырган бир топ жандыктар бар. Аларга төмөнкүлөр кирет:

 • Бактериялар.
 • Жөнөкөй.
 • Helminths.
 • Грибок.

Митеттин тышкы жана ички уюштурулушу эң жөнөкөйүнө таандык. Жашоо үчүн эволюциянын кереги жок болгондуктан, аларды уюштуруу кыйла жөнөкөйлөтүлгөн.

адамдын организминдеги бактериялар

Дененин ичинде отурукташууну жактырган жандыктар көп. Мисалы, бактериялар болушу мүмкүн.

Өздөрүнүн тамак-ашын ала албагандыктан, алар кожоюн организмсиз жашай алышпайт. Бирок алардын бардыгы, айрыкча ылайыктуу шарттарда, тез эле көбөйүшөт. Алар кайда дароо айдалбайт.

Алар географиялык жактан айырмаланат. Айрымдарын бардык эле жерде кезиктирүүгө болот, аларга эч кандай климат тоскоол болбойт. Калгандары тропикалык өлкөлөрдө гана жашашат, бирок адам денесинде аларды башкаларга оңой эле алып келишет. Денеде алар ар кайсы жерге жайгашышат.

Жарык мителери дененин көңдөй бөлүктөрүнө ыраазы, ал эми кыртыштар ткандарда жашашат.

Паразиттердин, негизинен гельминттердин өнүгүү циклдары да ар кандай. Айрымдары алгач жер бетинде (биогельминттер) өрчүп, андан соң тирүү жандыкка өтүшөт. Башкалары адегенде башка жандыктардын денесинде өнүгүшү керек, бирок адам эмес. Ансыз деле бойго жеткен мамлекеттеги дагы бирөөлөр башкасына өтүп кетиши же өзүнө кайрадан жугушу мүмкүн.

Инфекция жалаң кир кол аркылуу болот деп айтуу жаңылыштык. Кээ бир гельминттердин жумурткалары алты ай бою азыктануучу чөйрөдөн тышкары жашайт жана жаныбарлардын жүнүнө жакшы жабышат. Ошондой эле жумурткалар алар үчүн кооптуу шартта аман калат - эгерде сиз эт же балыкты туура эмес бышырсаңыз, анда сиздин ичинизге бүтүндөй курттар туулушу мүмкүн.

мите жугуштуу булагы катары чийки эт

Этти туура эмес бышырганга арзыйт, анткени сиздин ичинизге бүтүндөй курттар туулушу мүмкүн.

Адам эндопаразиттери

Паразиттер эндопаразиттер жана эктопаразиттер болуп экиге бөлүнөт. Эндопаразиттер - ичинде, экто - тышында жашагандар. Эндопаразиттер дененин дээрлик бардык ички органдарында жана ткандарында жайгашууга жөндөмдүү. Алар локализациясына жараша бөлүнөт. Эндопаразиттер:

 • Тышкы чөйрө менен байланышкан ички органдардын эндопаразиттери.

Алар тескерисинче эмес, тышкы чөйрө менен байланышкан органдарга такай жайгашышат: мите организм «дем алууну» тандабайт. Бул органдарга ичеги-карын, өпкө жана адамдын заара-жыныс системасы кирет. Бул амебалар, курттар жана мите курттар.

 • Кан мителери.

Алар адамдын канында жашашат. Алар плазмада, лейкоциттерде, эритроциттерде жашай алышат. Бул трипаносомалар, микрофилариялар же гемоспоридиялар.

 • Ткандардын эндопаразиттери.

Дененин кыртыштарын жашаган жери катары тандап алган эндопаразиттер. Булчуң тканы, мээ, кемирчек, тутумдаштыргыч ткань. Жада калса нерв талчаларында ткандардын эндопаразиттери чөгүп кетиши мүмкүн. Булар - финляндиялык тасма курттар, трипаносомалар, миксоспоридия, трихина жана башкалар.

адамдын мээсиндеги эндопаразиттер

Эндопаразиттер мээни жашаган жери катары тандай алышат.

Паразиттин түрүн анын локализациясы боюнча аныктоо кыйла эле өзүм билемдикке жатат. Көптөгөн түрлөр ар кандай ички органдар аркылуу көчүп-конуп, ээсинин денеси аркылуу үзгүлтүксүз саякаттап турушат. Көбөйүү процесси бир жерде жүрүп, организмдер түздөн-түз жашап, башка жерде азыктанат. Мите жандыктын отурукташкан жери жана анын шарттуу локалдашуусу деп эсептелет.

Көптөгөн мите системалардын жөнөкөйлөтүлгөнүнө карабастан, алардын жашоо цикли татаал.

Кээ бир түрлөр өмүр бою ар кандай биологиялык түрлөргө таандык болушу мүмкүн болгон бир нече кожоюнун алмаштырышы керек. Башкалары бир түрдүн ичинде гана жашай алышат, бирок аларга ортоңку кожоюндар талап кылынышы мүмкүн. Бир адамда алар көбөйүп, экинчисинде өнүгүп, жетилет. Ушундай татаал жашоо цикли менен алардын жыныстык функциялары бир кыйла жогорулайт. Денеде жашоо үчүн мителер тез жана көп көбөйүшү керек.

Helminths

Гельминттердин үч негизги түрү бар, аларды дагы курттар деп аташат. Бул:

 • Нематоддор, алар тегерек курттар.
 • Цестоддор, скотч түрүндөгү эндопаразиттер.
 • Трематоддор, ошондой эле флукес деп аталат.
топурак адамдын мите курттар менен жугушунун булагы катары

Геогельминттер жердин топурагында өз жашоосун башташат.

Андан тышкары, аларды жашоо циклинин узактыгына жана жолдо өткөн жерлеринин санына жараша бөлүүгө болот. Анын үч түрү бар:

Geohelminths

"Гео" - бул жер. Бул курттар жер кыртышында өз жашоосун башташат, бышып жетилгенден кийин гана адамга жугушу мүмкүн. Аларга ортоңку кожоюндардын кереги жок, жумуртка топуракка адамдын заңы менен кошо кирет. Личинка баскычына чейин, алар жылуу мезгилде гана өнүгөт.

Мындай курттарга жумуртка, ичеги карлыга, некатор, камчы курт кирет.

Бул мите курттардын личинкалары адам денесине жуулбаган жашылча-жемиштер аркылуу же топурак менен түздөн-түз тийиши мүмкүн.

Biohelminths

Бул мите курттар, алардын жашоо стадиялары бир нече хост аркылуу өтөт. Курттын түрүнө жараша эки же андан ашык аралык хосттор болушу мүмкүн. Айрым мителер адамды гана өзгөртөт. Башкалары, акыры, адам денесине киргенге чейин, башка биологиялык жандыктардын организмдерин өрчүтүү үчүн колдонушат.

мышык адамдын мите курттар менен жугушунун себеби

Сиз үй жаныбарлары аркылуу же башка адамдар менен байланышып, ошондой эле жарым чийки этти жесеңиз болот. Биогельминттерге уйдун курт курттары, эхинококк, кенен курт, трихина жана башкалар кирет.

Жугуштуу курттар

Бул курттар топуракка дагы, ортоңку кожоюндарга дагы муктаж эмес. Алар жашоо циклинин бардык баскычтарын бир организмде өтө ыңгайлуу жерде өтүшөт. Личинкалар адам денесинен түздөн-түз бөлүнүп чыгып, үй беттери жана башка адамдар менен байланышканда эркин жайылат.

Гельминттер адамдын организминин ар кандай органдарында жана тутумдарында жашап, мезгил-мезгили менен дененин бир бөлүгүнөн экинчи бөлүгүнө өтүп кете алышат.

Тизмеси гельминттердин кесепетинен пайда болгон оорулар. Денеде кайсы мите курттар жашаарын жана кайсы дарылоону анализдин түрүн белгилөө үчүн зарыл болгон бардык анализдер өткөндөн кийин гана баштоого болорун аныктоого болот.

Тегерек курттар

Адам чөйрөсүндө эң кеңири таралган курттар курттар - нематоддор. Жалпысынан дүйнөдө нематоддордун 24 миңден ашуун түрү бар.

адамдын денесинен чыккан жумуру курт

Адамдын эң көп кездешүүчү нематодалары - аскаридалар.

Аларды тегерек деп аташат, анткени кесилишин түзсөңүз ачыкталат. Адамда эң көп кездешүүчү нематоддор:

 • Ascaris.
 • Pinworms.
 • Trichina.
 • Vlasoglava.

Аскариоз деп аталган гельминтикалык инвазия курт каптаган топурак менен түздөн-түз байланышта болуудан же жашылча-жемиштерди жуубай жеп баштайт. Паразиттер ичегилерде өнүгө башташат, андан кийин адамдын кан айлануу системасына кирип, андан ар кандай ички органдарга барып, ооз көңдөйүнө кетишет. Адам, муну байкабай, ансыз деле бойго жеткен митени кайрадан жутат. Алар сиңирилбеген тамактын калдыктары менен азыктанышат. Аскарис калдыктары өтө уулуу. Аскаридозго каршы вакцина жок, жеке гигиена эрежелерин сактоо менен гана инфекциянын алдын алат.

Пинворм инфекциясы энтеробиоз деп аталат. Бул ичеги-карындын дубалдарына жабышкан майда курттар (5-10 мм). Алар кан жана ичеги-карын менен азыктанышат. Алар жумурткаларын теринин астына таштап, ээси уктап жатканда тешиктен чыгып кетишет. Кычышкандыктан, адам анальный жерди тырмап, личинкалар теринин астына жана колго түшүп, үйдөгү же коомдук жайлардагы адамдарга оңой жугушу мүмкүн. Энтеробиоздо ооруган белгилер байкалбайт, баштапкы этапта pinworm инфекциясын аныктоо өтө көйгөйлүү.

Трихинелла, алар дагы Трихина, айбанатты же адамды өзүнүн ээси кылып тандап алган жумуртка курттар.

трихинелла адамдын организминен

Трихинелла - бул адамдын организмине зыяндуу мите курт, кооптуу гельминтикалык трихиноз оорусун пайда кылат.

Алар денедеги тилкелүү булчуңдардын аймагында өнүгө башташат, андан кийин алар ичке ичегиге багытталат. Инфекциянын өнүккөн учурларында булчуң ткандарынын килограммына 15 миңге жакын Трихина жумурткасы туура келет. Бул мителер, анын булагы - трихиноз деп аталган, өлүмгө алып келүүчү ооруну козгоого жөндөмдүү.

Камчы курттар сырткы көрүнүшүнө байланыштуу ушундай аталышкан. Алардын кичинекей денесинин алдыңкы бөлүгү жип сымал, ичинде бир кызыл өңгөч жайгашкан.

Арткы бөлүгү кененирээк, паразиттин калган ички органдары анда жайгашкан. Камчы курт 50 ммге чейин жетиши мүмкүн. Кан жана ткань суюктугу менен азыктанат. Трихоцефалоз ооруну пайда кылат.

Tapeworms

Дүйнө жүзү боюнча цестод деп аталган 3500гө жакын тасма курт түрлөрү белгилүү. Бул жалпак курттардын тамак сиңирүү системасы таптакыр жок жана алар пайда кылган оорулар цестодоз деп аталат.

Эң көп таралган цестодоздор:

Цистицеркоз

Оору чочконун тасма куртунун кир личинкаларынан улам, булганган тамак-аш аркылуу кир колунан кирет.

адам денесиндеги чочконун тасма курт личинкалары

Оору териге, сөөктөргө, ички органдарга, мээге жана жүлүндү жабыркатат. Көбүнчө мителер митеге жөнөтүлөт (инфекциянын 60% учурларында). Териге тегеректелген формациялардын пайда болушунун негизинде диагноз коюлат. Оору дарыланат, борбордук нерв системасы жуккан учурда, божомол жагымсыз болушу мүмкүн.

Эхинококкоз

Ал боордо, өпкөдө жана башка көптөгөн ички органдарда локалдашкан. Эхинококктун личинкалары ооруну козгойт. Алар адамдын ичинде бир нече жыл бою өрчүшү мүмкүн.

Инфекция жаныбарлар менен байланышуу, мөмө-жемиштерди терүү, булганган сууну ичүү аркылуу болот.

Оорунун жүрүшү анчалык деле байкалбайт, ал жылдар өткөн сайын өнүгүп кетиши мүмкүн жана кокустуктар менен гана аныкталат.

Альвеококкоз

Альвеококкоз альвеококк курттарынын личинкаларынан келип чыгат. Оору эхинококкозго окшош, бирок андан да катуу. Өпкө жана бөйрөккө таасир берет. Дарылабаса, боор жетишсиздигинен улам оору өлүмгө алып келиши толук ыктымал.

мите альвеококк жашаган жер катары адамдын бөйрөгү

Альвеококкоз көбүнчө бөйрөктү жабыркатат.

Teniarinhoz

Тениаринхоз уйдун ленталык курттан пайда болот. Ал адамдын ичке ичегисинин аймагындагы тасма куртту мите куртка айландырат, 2, 5-4 айдын ичинде өөрчүйт. Дарылоонун прогнозу көп учурда жагымдуу. Паразиттер адамдын ичине жуккан чийки же жетишсиз термикалык иштетилген эти менен кирип кетиши мүмкүн.

Тасма курттар көп көбөйөт. Аларда сезгичтиктин эң төмөндөшү жана тамак сиңирүү тутуму таптакыр жок. Мындай мителер хостсуз өнүгө албайт.

Fluke курттар

Flukes - бул flukes. Булар денесинин формасында, дарактын узун жалбырагына окшош жалпак курттар.

Трематодалардын айрым түрлөрү бир жарым метрге чейин жетиши мүмкүн.

Жана алар адам организмине көбүнчө балык же башка деңиз азыктары аркылуу өтөт. Флюкалардын 7200гө жакын түрлөрү белгилүү, алардын 40 түрү адамдарда жашайт жана трематодаларды пайда кылат, бул инфекциядан улам келип чыккан олуттуу оору.

Эң көп кездешкен флюктер:

Боор флюк

Дүйнөдө таралган, жаныбарларда жана адамдарда болушу мүмкүн. Биологиялык жашоо цикли татаал, мите курт кожоюндарын алмаштырат.

адамдын денесинен чыккан боордук друст

Эң кеңири тараган флюк - боордун флюкасы.

Шистосома

Шистосома личинкалары териге же былжыр челге сиңип кетиши мүмкүн. Жашоо цикли татаал, алар кан менен азыктанат. Бир ургаачы күнүнө болжол менен 3000 жумуртка өндүрүүгө жөндөмдүү, бул мите курттардын түшүмдүүлүгү өтө жогору.

Боордун башка оорулары

Алар негизинен боордо тараган гельминтикалык оору болгон описторхоздун пайда болушуна алып келет. Алар адамдын организмине уулуу таасир этет.

Флюка курттарынын тамак сиңирүү тутуму жакшы өнүккөн жана аны менен бирге көбөйүү жана бөлүп чыгаруу системасы.

Калган тутумдар начар өнүгөт. Трематоддор кан, теринин эпителий клеткалары жана ичеги-карын менен азыктанат. Алар дээрлик бардык жерде жашай алышат: боордон көздүн конъюнктивалык баштыктарына чейин.

Эндопаразиттердин башка түрлөрү

Калган ички мите курттар - бул кооптуу ооруларды козгогон ар кандай бактериялар жана алар менен бирге эң жөнөкөй микроорганизмдер. Адам денесинин ичине жайылган козу карын дагы эндопаразиттер бөлүмүнө кирет.

Адам организминде көптөгөн пайдалуу жана зыяндуу микроорганизмдер жашайт. Алардын айрымдары өлүмгө алып келиши мүмкүн болгон өтө кооптуу ооруларды пайда кылат. Адамдын ичинде мите курт-кумурскалардын бар экендигин дароо эле билүү мүмкүн эмес, бирок инфекцияны эрте диагноздоо толук айыгууга жакшы мүмкүнчүлүк берет. Эгерде инвазияга шектүү болсо, тезинен дарыгердин толук текшерүүсүнөн өтүү сунушталат.