Кандай мите курттар адамдын организминде жашай алат жана алар менен кантип туура күрөшүү керек?

адамдын организминдеги мите курттар

Паразитология — паразитизм кубулушун изилдөөчү илим. Мындай илимдин негизги милдети мителердин жана ээсинин ортосундагы байланышты, алардын бири-бирине болгон таасирин изилдөө болуп саналат, бул дагы экологиялык факторлорго көз каранды.

Калктын миграциясынын көбөйүшүнө байланыштуу (туризмдин өнүгүшү, ар кайсы өлкөлөрдөн келген адамдардын санынын көбөйүшүнө байланыштуу) азыркы дүйнөнүн саламаттыкты сактоо тармагында паразитизм илиминин ролу бир нече эсе өстү. Келгиле, адам денесинде кандай мите курттар жашай алат жана ар кандай инвазиялардан кандай белгилер пайда болушу мүмкүн экенин карап көрөлү.

Иммундук жетишсиздиги бар адамдардын, анын ичинде ВИЧ-инфекциясы менен ооругандардын саны көбөйдү, ошондой эле химиотерапияны колдонуу менен байланышкан медицинадагы прогресс жана трансплантологиянын өнүгүшүнө байланыштуу.

Мунун баары, адатта, эч кандай симптомсуз же эч кандай симптомсуз пайда болгон мите курттардан келип чыккан көпчүлүк оорулар (инвазиялар) иммунитети начар адамдарда өлүмгө алып келиши мүмкүн экендигине алып келет.

Мындай оорулууларда паразиттик организмдердин киришине жооп берүү кадимки реакциядан абдан айырмаланат, бул оорунун курч, атиптик формаларынын пайда болушуна алып келет.

Ошондой эле, адам популяциясынын активдүүлүгү климаттык шарттарда жана жаратылыш ландшафтында глобалдык өзгөрүүлөрдү жаратат, бул инфекциянын тараткычтарынын эндемикалык зоналардан башка аймактарга жана аймактарга таралышына алып келет.

Медициналык паразитология мите организмдердин түрдүү топторго таандыктыгына жараша бир нече бөлүмдөргө бөлүнөт: жөнөкөй мителер, гельминттик мителер, мите муунак буттуулар жана башка. Ошентип, илим бөлүнөт:

 1. медициналык протозоология (мите жашоочу жөнөкөйлөрдү изилдөө, симптомдору жана жөнөкөйлөрдү дарылоо);
 2. Медициналык гельминтология (мите гельминт курттарын изилдөө, гельминттик инфекциялардын симптомдору жана дарылоо);
 3. мите энтомология (мите муунак буттууларды изилдөө).

Организмдердин ортосундагы байланыштар

Паразитизм – бул ар кандай түрдөгү организмдердин өз ара мамилелеринин өзгөчө жолу, мында алардын бири (мите) экинчисин (кожоюнду) туруктуу же убактылуу жашоочу жай, ошондой эле азык булагы катары колдонот.

Мите өз ээсин дароо өлтүрбөйт, адегенде аны менен кайра-кайра тамактанышы керек. Эволюциянын жүрүшүндө мителердин бардык мите түрлөрүнүн тиричилик активдүүлүгүн камсыз кылуучу өз ээсинин өз ара аракеттенүүсүнүн өзгөчө механизмдери иштелип чыккан.

Сырткы табигый шарттар мителерге түз эмес, кыйыр түрдө ээлери аркылуу таасир этет.

Паразитизм феномени планетада кыйла кеңири таралган. Паразиттер организмдердин бардык падышалыктарынын каалаган системалуу тобуна кире алат. Вирустардан башка организмдердин бардык түрү мителердин "үйү" болуп калышы мүмкүн.

Бул учурда мите индивиддер өздөрү жаныбарлардын башка классификациялык топторунун мителеринин ээси болуп калышат.

Паразитоценоз – ээсинде бир убакта жашаган бардык мите организмдердин жалпы саны. Оорунун козгогучу болуп ар кандай кожоюн түрлөрүнө мүнөздүү мите организмдер саналат.

Кожоюнунун ичинде жашаган мите курттар тамактанып гана тим болбостон, жабыр тарткан адамдын өлүмүнө алып келе турган ар кандай ооруларды да пайда кылышат. Бул көрүнүш патогендүүлүк деп аталат.

Адамдын денесиндеги мите курттар бир нече механизмдер аркылуу ага терс таасирин тийгизет:

 1. Клеткалардын жана ткандардын бузулушу;
 2. Иммундук коргонуу механизмдерине жана кабыл алуучу тарабынан антитело өндүрүшүнө таасири;
 3. кабыл алуучу организмдин сенсибилизациясы (жогорку сезгичтик);
 4. Мителердин зат алмашуу продуктуларынын уулуу таасири.

Мителердин өнүгүү цикли – организмдин өнүгүүсүнүн морфологиялык фазаларынын жалпы саны, ошондой эле ар бир фазанын жашоо чөйрөсүн, инфекциянын жана жугуу жолдорунун көрсөткүчү.

Мисалы, мите курттар өнүктүрүүдө төмөнкү фазалар бөлүнөт: инвазивдүү фаза – хозяиндин организмине кириши; личинкалардын пайда болуу фазасы; бойго жеткен, жыныстык жактан жетилген адамдын фазасы.

Инвазиялык оорулар (инвазия) — мите организмдер козгогон оорулар. Адамдын инвазиялык оорулары жөнөкөйлөр (аларды жөнөкөйлөр козгойт), гельминтоздор (мите курттар) жана муунак буттуулардын мите курттарынан пайда болгон оорулар болуп бөлүнөт.

Белгилери мителердин адамдын организминде ушунчалык ар түрдүү болгондуктан, аларды бир бүтүн катары кароонун мааниси жок. Ошондуктан, кийинки биз карап көрөлү симптомдору негизги жөнөкөйлөр, гельминтоз жана башка жаныбарлардын организмдер менен шартталган инвазиялар.

Мите жашоо образын кармануу зарылдыгынан улам, паразитизмдин үч түрү бөлүнөт:

 1. Жалган паразитизм. Эркин жашаган инсандын кокусунан кокусунан кириши, ал белгилүү бир убакытка чейин жашоого жөндөмдүү жана анын жашоосунун нормалдуу процесстерин бузууга жөндөмдүү. Жалган мите курттар көп өтпөй айлана-чөйрөгө (мисалы, заңда) чыгат же кыска убакыттан кийин өлөт. Жалган паразитизм кээ бир сүлүктөргө мүнөздүү, алар кокустан адамдардын мурун көңдөйүнө кирип, ошол жерде жашап, кан агып, ашказанга кирип, анан экскремент менен бөлүнүп чыга турган кенелер жана алардын жумурткалары, кээ бир амебалар болот.
 2. Факультативдик паразитизм – организмдердин ээси менен да, ээси жок да жашоо жөндөмдүүлүгү. Паразиттин жашоо жөндөмдүүлүгү биринчи учурга караганда узакка созулат. Бул тип тирүү организмдин сыртында жана кокустан киргенде (миаздын козгогучтары) өнүгүүгө жөндөмдүү чымын личинкаларына мүнөздүү.
 3. Чыныгы паразитизм. Паразитизмдин бул түрүнө гельминттер, бүргөлөр, биттер ж. б.
Кожоюндун денесине карата
Эктопаразиттер Алар кан клеткалары жана теринин үстүнкү катмарлары менен азыктанып, кабыкчанын бетинде жашашат.
Эндопаразиттер Алар кожоюндарынын ткандарынын, клеткаларынын жана көңдөйлөрүнүн ичинде жашашат. Алар органдардын биринде гана болушу мүмкүн, бирок жакынкы органдарга көчүп кете алышат, ошондой эле алардын зыянын тийгизет.
Байланыш узактыгы боюнча
Убактылуу паразит Көбүнчө алар эктопаразит болуп саналат; алардын контакты, адатта, кыска мөөнөттүү болот
Стационардык мите Мындай мителер үчүн кожоюндар да кандайдыр бир "үй" болуп саналат. Мите жашоо образынын бул ыкмасы эки түргө бөлүнөт: мезгилдүү (мите убакыттын бир бөлүгүн ээсинде өткөрөт) жана туруктуу.
Өзгөчөлүгү боюнча
Полиспецификалык Кожоюндардын ар кандай түрлөрүн өзгөртүүгө жөндөмдүү, анткени алар кан, эпидермис жана тирүү жандыктардын көптөгөн түрлөрүнө мүнөздүү башка ткандар менен азыктанышат.
Моноспецификалык Кожоюндардын айрым түрлөрүн (түрлөрүндө) гана мителик кылууга жөндөмдүү

Менчик ээсинин түшүнүгү

Кожоюн – тирүү организм, аны мите азык булагы жана жашоо үчүн жер катары колдонот. Көпчүлүк мите индивиддер ээлерин алмаштыра алышат, бул мите жашоосунун бир нече этаптарынын болушу менен шартталган.

Дефинитивдик ээси (болбосо негизги, тактоочу, акыркы) мите жетилүү фазасында жашап, жыныстык жол менен көбөйө алган организм.

Аралык кожоюн – ичинде мителердин личинка фазасы жашаган кожоюн же жыныссыз түрдө гана көбөйүүчү фаза.

Суу сактагычтын ээси - анын ичинде мите жашоого жөндөмдүү, саны көбөйөт, бирок андан ары жетилбейт.

Мите оорулар антропоноздор (оорунун булагы жана ээси адамдар), антропозооноздор (булагы жана ээлери адамдар да, жаныбарлар да) жана зооноздор (булагы жана ээси жаныбарлар) болушу мүмкүн.

Көптөгөн инфекциялар табигый очоктук инфекциялар деп аталат, анда козгогучтар белгилүү бир аймактагы жапайы жаныбарлардын ортосунда көчүп жүрүшөт.

Паразиттик инфекцияларды аныктоо ыкмалары

"Сыйкырдуу таблеткалар" же элдик ыкмалар менен "денедеги мителерден" арыла албайсыз, өзүңүзгө андан да чоң зыян келтире аласыз. Биринчиден, адамдын кандай инвазия бар экенин түшүнүү керек. Инвазиялык ооруларды диагностикалоо үчүн макроскопиялык, микроскопиялык жана иммунологиялык методдор колдонулат.

Макроскопиялык ыкмалар ооруган адамдын сырткы бетинде же заңында инфекциялык агенттерди аныктоого мүмкүндүк берет.

Микроскопиялык ыкмалар ошондой эле кандын мазутунан, кыртыш суюктуктарынан, булчуң ткандарынын биопсияларынан, ошондой эле какырыктын, заңдын, ашказан жана он эки эли ичегидеги мителерди аныктоого мүмкүндүк берет.

Паразитологиялык изилдөөлөрдө жарык жана электрондук микроскоптордун жардамы менен оптикалык жана электрондук микроскопия ыкмалары колдонулат. Бул жерде диагностика биринчи кезекте инфекциялык агенттердин морфологиялык түзүлүштөрүн, мазуттук препараттарды даярдоо, бекитүү жана боёо ыкмаларын терең билүүгө негизделген.

Микроскопиянын натыйжалары патологиялык материалдарды тандоого, алардын мүнөзүнө, симптомдор башталгандан тартып чогултуу убактысына жана материалды алган учурдан тартып изилдөө мезгилине жараша болот.

Иммунологиялык диагностикалык методдорго серологиялык жана аллергиялык реакциялар кирет. Серологиялык тесттер үчүн колдонулат:

 1. Иммундук диагностикалык сывороткаларды колдонуу менен организмдердин, токсиндердин, антигендердин түрүн аныктоо;
 2. Диагностикалык антигендерди колдонуу менен кандын сывороткасындагы антителолордун табиятын аныктоо.

Негизги серологиялык реакцияларга агглютинация, преципитация, лизис, комплемент менен байланышуу, нейтралдаштыруу жана башка реакциялар саналат. Белгиленген антителолорду колдонуу ыкмалары да белгилүү: иммунофлуоресценттик реакциялар, ферментке байланышкан иммуносорбенттик анализ, иммуноблоттинг, радиоиммундук анализ.

Диагностикада нуклеиндик кислотаны гибриддештирүү жана полимераздык чынжыр реакциясынын ыкмалары кеңири таралган.

Алдын алуу жана эпидемияга каршы иш-чаралардын маселелери

Бардык мите оорулардын алдын алуу иш-чараларын төмөнкүчө чагылдырууга болот:

 1. Топурак менен суу булактарын адамдын жана жаныбарлардын экскременттеринин булгануусунан коргоо зарыл.
 2. Элдуу пункттарды, ажатканаларды жакшыртуу керек.
 3. Аймактарды жана калктуу пункттарды суу менен камсыз кылууну, ошондой эле тамак-аш продуктыларын даярдоону, ташууну жана сатууну санитардык көзөмөлгө алуу зарыл.
 4. Мал союлуучу пункттарда, эт комбинаттарында, базарларда, мал чарба фермаларында ветеринардык-санитардык көзөмөлдү жүргүзүү маанилүү.
 5. Инфекцияны алып жүрүүчүлөрдү аныктоо жана дарылоо зарыл.
 6. Элди муунак буттуулардын зыянынан коргоо жана мите оорулардын жеке алдын алуу боюнча билимдерди жайылтуу зарыл.

Эпидемияга каршы чараларга инфекция жуккан адамдарды жана алып жүрүүчүлөрдү активдүү аныктоо, оорулууларды каттоо жана дарылоо, зарыл болгон учурда ооруканага жаткыруу жана медициналык текшерүү, инфекциянын очокторун зыянсыздандыруу же жок кылуу кирет. Жеке профилактика чоң мааниге ээ: гигиеналык иш-чаралар, жыл сайын медициналык текшерүү, туристтик сапарларга туура даярдоо, химиопрофилактика маселесин чечүү.

Химиопрофилактика, башкача айтканда, коркунучтуу топторго жана эндемикалык аймактарга жылына 1 же 2 жолу антигельминтик препараттарды киргизүү, начар жана өнүгүп келе жаткан өлкөлөр үчүн ДСУ тарабынан иштелип чыккан.

Жөнөкөйлөрдүн жалпы касиеттери

Жөнөкөйлөр – ядросу бар бир клеткалуу организмдер (эукариоттор).

Өлчөмү бир миллиметрден ашпайт, алар бардык жерде жана планетанын бардык бурчтарында кездешет. Жөнөкөйлөрдүн мите формалары да эктопаразиттерге жана эндопаразиттерге бөлүнөт.

Протозойлордун өзгөчөлүктөрү:

 1. Организм бир клеткадан турат, ал клетканын да, бүтүндөй организмдин да милдетин аткарат. Дененин формасы ар кандай болушу мүмкүн: өзгөрүлмө, узун же шпинделдүү.
 2. Кээ бир жөнөкөйлөр клетка кабыкчасы менен гана капталган, ал эми кээ бирлери пелликула деп аталган ийкемдүү кабыкчага ээ.
 3. Клетканын цитоплазмасы: сырткы тыгыз (эктоплазма) жана ички (эндоплазма) болуп бөлүнөт. Цитоплазмада бир же бир нече ядро болушу мүмкүн.
 4. Азык заттар ар кандай жолдор менен кирет: пиноцитоз (соруу), фагоцитоз (активдүү тамактануу), осмос (концентрациянын айырмасынан улам заттарды жутуу), мембрана аркылуу активдүү өтүү.
 5. Газ алмашуу осмостук компоненттин эсебинен бүт клеткада жүрөт. Калдык заттар да клетканын бүт бетинен жана тамак сиңирүү вакуолдорунун жардамы менен бөлүнүп чыгат.
 6. Бир клеткалуу организмдер жыныстык жол менен да, жыныссыз да көбөйүшөт.
 7. Бир клеткалуу организмдердин кыймыл үчүн ар кандай түзүлүштөрү бар: псевдоподия, желек жана кирпик. Алар фото-, химо- жана термотаксис жана башка механизмдер менен стимулдарга жооп бере алышат.
 8. Жаман шарттарда мите жөнөкөйлөр кистага айланат, башкача айтканда, алар жыш капсула менен капталган. Цистикалык абалда жашоо процесси токтойт.

Ыңгайлуу шарттарда киста өзүнүн кабыгын таштап, активдүү жашоону уланткан вегетативдик формага айланат.

Пациенттин материалдарында мите протозойлорду табуу дээрлик эч кандай кыйынчылыктарды жаратпайт. Көбүнчө мазок жана кошумча кандын коюу тамчысы каралат.

Адатта, заң жылытылган столдун жардамы менен жаңыдан текшерилет. Амебалык кисталарды аныктоо үчүн заңга Люголь эритмеси кошулат, ал ички түзүлүштөрдү боёйт.

Бул учурда, бардык жөнөкөйлөр Protista падышалыгына классификацияланган, ал жети түрдү камтыйт, анын үчөө гана медициналык мааниге ээ.

Subtype Sarcodae

Sarcodidae клеткасынын формасы өзгөрөт, клетка кабыкчасында протрузия пайда болуп, алар псевдоподдор деп аталган баштапкы формасына кайтып келишет.

Алардын аркасында клетка кыймылдайт. Sarcodidae таптакыр бардык жерде жашайт: топурак, таза суу объектилери, деңиз. Sarcodidae менен шартталган жугуштуу оорулар дүйнө жүзү боюнча кеңири таралган, бирок көбүнчө тропик жана субтропик аймактарда кездешет.

Патогендик амебоиддик саркоддор көбүнчө адамдардын тамак сиңирүү системасына таасир этет, бул ичеги мителери. Эркин жашаган башка түрдөгү амебалар да кокустан жутулуп, адамдын организмине жайгашып калса, олуттуу инфекцияларды пайда кылат.

Амебиазды аныктоо үчүн заңдын микроскопиялык изилдөөсү колдонулат. Аларда саркоддун вегетативдик же цистикалык формалары бар. Атайын ысытылган столдун жардамы менен заъдан алынган препараттарды изилдөөдө амебалардын псевдоподияларын жана алардын алдыга жылышын аныктоого болот.

Амебиазды дарылоо үчүн дары-дармектер колдонулат, алар топторго бөлүнөт: ичегинин люменинде жашаган формаларга таасир этүүчү контакт жана ичегилердин жана башка органдардын ткандарына кирген амебаларга таасир этүүчү системалык ткань амебициддери.

Дарылоодон тышкары боордун абсцессинин аспирациясы химиотерапия эффективдүү болбосо же ириңдин жарылуу коркунучу бар болсо жүргүзүлөт. Төмөнкү таблицада Sarcodidae түрүнүн негизги мите протозойлору сүрөттөлөт.

Subphylum Flagellates

Желекче түрүнүн өкүлдөрү цитоплазмалык мембранадан тышкары пелликулга (мындай кабык туруктуу форманы камсыз кылат) жана желекчеге (бир же көп) ээ.

Жукту кыймылга келтирүүчү жыйрылуу фибрилдери бар. Желекчелердин кээ бир өкүлдөрүнүн толкундуу кабыкчасы бар, анын ичинде желеги/желекчеси өз чегинен чыкпай жатат.

Желек энергияны сактаган кинетосомадан башталат. Кээ бир желектердин ичинде аксостиль бар - дененин ичиндеги тыгыз жип, колдоону камсыз кылат.

Flagellate түрүнүн өкүлдөрү тарабынан инфекциянын негизги белгилери жана белгилери төмөнкү таблицада келтирилген.

Өкүл/ Локализация Симптомдору Диагностика
Лямблия (Lamblia intestinalis же Giardia lamblia) / Он эки эли жана ичке ичеги Жүрөк айлануу, зарна, ичтин оорушу, метеоризм, зарна, диарея, дененин интоксикациясы, чарчоо Он эки эли ичегинин микроскопиясы, заңды изилдөө, Лямблияга антителолор үчүн ИФА
Ичеги трихомонасы (Trichomonas hominis/intestinalis)/ Төмөнкү ичке ичеги, жоон ичеги Колит, энтероколит, холецистит, диарея Оорулуунун суюк заңында вегетативдик формаларды жана кисталарды аныктоо
Trichomonas vaginalis (Trichomonas vaginalis) / Кын, жатын моюнчасынын каналы, уретра - аялдарда. Уретра, простата, урук бездери - эркектерде Аялдарда колпит, уретрит, кычышуу, жыныстык аймакта күйүү, жыныс кынынан көбүктүү сары бөлүкчөлөр. Симптомсуз ташуулар, уретрит, эркектерде простатит Аялдарда кындын агындысы, эркектерде уретрадан жана простата безинин секрециясы, ПЦР, маданият
Оозеки трихомоналар (Trichomonas tenax)/ Ооз көңдөйү, дем алуу жолдору, бадамча бездери, тиш бездери Кариес, пародонт оорулары, ЛОР оорулары Чыгармачылыктар, маданият
Африкалык трипаносомалар (Trypanosoma brucei gambiense жана Trypanosoma brucei rhodesiense)/ Кирүү жериндеги тери, моюндун жана баштын арткы лимфа бездери, кан айлануу Дене табынын көтөрүлүшү, ооруган лимфа бездери, териде исиркектер, баш оору, уйкучулук, буту-колдун титирөөлөрү, шал оорусу, сүйлөөнүн начардыгы, кома, конвульсиялар, чарчоо, жүрөктүн курч жетишсиздиги, өлүм Тиштеген жерди кароо, лимфа түйүнүнүн биопсиясы. Райт же Романовский-Гиемса тарабынан боёлгон коюу тамчы жана кандын мазогу, жүлүн суюктугун изилдөө ыкмасы. Лабораториялык жаныбарлардын инфекциясы, РСК, РИФ, ИФА
Америкалык трипаносомоз (Trypanosoma cruzi)/ Кан Тери кирип кеткен жерде шишип, жакын жердеги лимфа бездери чоңоюп, көздүн кабактары шишип, кулак маңдайындагы лимфа бездери чоңойот. Жаңы төрөлгөн ымыркайлардын курч формасы жүрөккө жана мээге зыян келтирип, өлүмгө алып келет. Бала кезинде ооруган чоң кишилерде өнөкөт түрү - аритмия, экстрасистолия, дубалдын гипертрофиясы менен жоон ичегинин кеңейиши, кызыл өңгөчтүн кеңейиши, микседема, паралич. Кандын мазокунун микроскопиясы, лимфа түйүндөрүнүн, көк боордун жана башка органдардын биопсиясы - курч түрү үчүн. Серологиялык изилдөөлөр, ксенодиагностика (оорулбаган мүчүлүштүктөрдү пациенттин организминен азыктандыруу жана алардын заңында трипаносомаларды аныктоо), лабораториялык жаныбарларды инфекция - өнөкөт стадия үчүн
Тери лейшманиозу (Leishmania tropica)/Тери Теридеги түйүн, аймактык лимфа түйүндөрүнүн чоңоюшу, түйүндүн жарасы, "кургак" же "нымдуу" оорутпаган жаралардын пайда болушу, кыздын жаралары, айыккандан кийин териде тырык. Романовский-Гиемса боёгу менен жаранын түбүнөн ткандын микроскопиясы, RIF, RSK, ELISA
Былжырлуу лейшманиоз (Leishmania braziliensis) / Тери жана былжыр чел Тери түйүнү, чоңойгон аймактык лимфа бездери, теринин жарасы, тырык пайда болушу. Былжыр челдерде - ооздун жана мурундун оорутпаган деформацияланган жаралары, тилде жаралар, жаак менен мурундун былжыр челинин бузулушу, мурундун септумунун, катуу таңдайдын, фаренцтин, дене табынын көтөрүлүшү, арыктоо, бактериялык инфекциялардын кошулушу. Жарадан агындылардын микроскопиясы, жабыркаган органдардын биопсиясы, РСК, РНГА
Висцералдык лейшманиоз (Leishmania donovani)/ Көк боордун, боордун, жилик чучугунун, лимфа бездеринин клеткалары Боордун, көк боордун чоңоюшу, аз кандуулук, чарчоо, интоксикация, ичегидеги кан агуулар, ич өтүү, беттеги жана баштагы боз тактар, өлүм Көк боордун, лимфа түйүндөрүнүн, жилик чучугунун, РИА, ИФА, РСК биопсияларынан мазокторду аныктоо

Спорозоандар

Спорозойлордун кыймыл органдары жок. Алар бүт денеге пайдалуу заттарды керектешет жана көбүнчө клетка ичиндеги мителикти көрсөтүшөт. Спорозойлорго безгек жана токсоплазманын козгогучтары кирет. Токсоплазмоз кош бойлуу аялдар жана далилденген иммундук жетишсиздиги бар адамдар үчүн (мисалы, ВИЧ инфекциясынын фонунда) көбүрөөк коркунучтуу.

Токсоплазмоз менен ооруган кош бойлуу аялдарга 3 миллион бирдик спиромицин күнүнө үч жолу, күн сайын он төрттөн жыйырма күнгө чейин дайындалат.

Мите кирпиктер

Кирпиктер денесинин формасын өзгөртпөйт жана пелликулга ээ. Мотор маневрлери бүт клетканы каптаган кирпиктердин көптүгүнө байланыштуу ишке ашырылат.

Кирпиликтердин эки ядросу бар: бири чоң, клетканын метаболизмине жооптуу жана тукум куучулук маалыматты өткөрүүчү кичинекей.

Кирпиликтердин уюшкан тамак сиңирүү системасы бар: цитостома – клетканын оозу, цитофаринкс – клетканын фаренкасы. Тамак сиңирүү ферменттери вакуолдордон акырындык менен бөлүнүп чыгат, бул аш болумдуу заттардын толук сиңирилишин камсыз кылат. Тамак-аштын сиңирилбеген бөлүктөрү порошок аркылуу чыгат, дененин аягындагы өзгөчө формация. Бул мите курттар ичегилерде болгондо пайда болушу мүмкүн болгон белгилер төмөндөгү таблицада келтирилген.

Патоген Локалдаштыруу Симптомдору Диагностика
Balantidium coli Колон Дене табынын көтөрүлүшү, интоксикация, ичтин оорушу, былжыр жана кан менен диарея, жүрөк айлануу, кусуу. Симптомсуз, киста алып жүрүүчү заң менен аныктоо, жоон ичеги биопсиясы

Балантидиозду дарылоо төмөндөгү схемалардын бирине ылайык антибактериалдык жана протозойго каршы препараттарды дайындоону камтыйт.

Гельминттердин жалпы мүнөздөмөсү

Гельминтология — башка жаныбарлардын организминде мителик кылуучу курттар (гельминттер), алар козгогон оорулар, ошондой эле диагностика, алдын алуу жана дарылоо ыкмалары жөнүндөгү илим.

Гельминт фаунасы — адамда аныкталган бардык гельминттердин жыйындысы. Гельминтоздук оорулар жөнөкөйлөр (жөнөкөйлөр) пайда кылган оорулардан айырмаланып, бардык жерде таралган эмес.

Көпчүлүк глистов жүзөгө ашырат өзүнүн ишин тамак сиңирүү трактында адамдардын, башкалары мүмкүн приступать паренхимальных органдардын, кан, жана заара-жыныс системасы.

Гельминттердин таралышы калктын эмгектик активдүүлүгүнө, калктын түрдүү топторунун тамактануу адаттарына, өлкөнүн экономикалык абалына көз каранды. Төмөнкү гельминтоздор биздин өлкөдө эң кеңири таралган.

Гельминтоздор геогельминтоздор жана биогельминтоздор болуп бөлүнөт. Геогельминттердин жумурткаларынын же личинкаларынын өнүгүшү үчүн алар жетилип, патогендик касиетке ээ болуу үчүн тышкы чөйрөдө болушу керек. Бул жумуртка курттар, камчы курттар, некаторлор жана башкалар.

Биогельминттер өздөрүнүн жашоо циклин алмаштыруучу ээси менен өтөт, жана патогендик касиетке ээ болуу үчүн алардын жумурткалары ортоңку, кээде кошумча хосттун ичине кириши керек. Бул бодо малдын, чочконун лентасы, описторхис, фасциола жана башкалар.

Адамдын организминде мите курттар же алардын личинкалык формаларынын локализациясы абдан ар түрдүү: ичке жана жоон ичегилерде (ичеги гельминтоздору), өт жолдорунда жана боордо, кан айланууларында, борбордук нерв системасында жана көздө, териде, булчуңдарда ж. б. Ичеги мителери пайда болот. адамдарда кездемеге караганда көбүрөөк.

Гельминтоздордун патогенезинде аллергиялык реакциялардын жана катуу дегенеративдик процесстин пайда болушу олуттуу мааниге ээ. Алар глистов бар көп сандагы антигендердин эсебинен пайда болот.

Патогенездин башка факторлоруна личинкаларды жана бойго жеткен индивиддерди түзүүчү ферменттердин түз таасири кирет. Акыркы этаптарында өнүктүрүү глистов маанилүү ролду ойнойт механикалык фактор жана түздөн-түз травматикалык таасири фиксациялоо органдарынын.

Диагнозду, адатта, интервью, оорунун клиникалык сүрөтү, ошондой эле заңда, какырыктын жана он эки эли ичегинин ширесинде жумурткаларды, личинкаларды, фрагменттерди же чоң курттарды табуу менен ырасташат.

Гельминтоздорду аныктоодо серологиялык реакциялар, рентген жана УЗИ изилдөөлөр да чоң роль ойнойт.

Жалпысынан адамда патогендик курттардын үч жүзгө жакын түрү табылган, анын жыйырма сегиз түрү эң кеңири таралган: трематоддордун 12 түрү, цестоддордун 8 түрү, нематоддордун 8 түрү.